geomat.dk : Kursus : Baggrund

Hvad er baggrunden for geomat.dk?

Geomat-projektet startede i 2001 oprindeligt med fokus på matematik og landmåling. Fra skoleåret 2002/03 blev også navigation en del af projektgruppens arbejde, og i skoleåret 2004/05 har fokus været på det konkrete projekt ”De store opdagelser” til Almen Studieforberedelse på grundforløbet.

Det umiddelbare og oprindelige formål med projektet var at tilføre matematikfaget i de gymnasiale uddannelser nogle praktisk-eksperimentelle tilgange, som også forbedrer mulighederne for projektarbejde i faget.

Det er sket gennem produktion af et omfattende websted (www.geomat.dk) med kildetekster og vejledninger til fire instrumentsamlinger til undervisningsbrug (to til landmåling og 2 til navigation), som en lang række andre interessenter har bidraget til. Vejledningerne er af både kontant faglig karakter (øvelsesvejledninger) og af mere generel, åben karakter (oplæg til undervisningsforløb, projektarbejde eller fordybelse). Vejledningerne er udarbejdet, så brugen af instrumenterne og undervisningsforløbene kan ske ude på skolerne. Instrumenterne kan lånes fra Amtscentret for Undervisning i Skanderborg eller fra Steno Museet i Århus.

En af hovedtankerne bag projektet er bl.a. at få museumsgenstande ”i arbejde”. Vi planlægger fra august at have færdige udstyrskasser til udlån med kvadranter, sø-astrolabier, daviskvadranter, jakobsstave, sekstanter og box-sekstanter, samt med litteratur og dvd’er. Udstyret er betalt af fonds- og støttemidler.