geomat.dk : Landmåling : Undervisningsforløb : Tange : Indledning om nyttevirkning

Bestemmelse af vandkraftværkets nyttevirkning

Download dette dokument i Word-format.

Download dette dokument i pdf-format.


 

Elmuseet (Danmarks museum for elektricitetens fysik, teknologi og kulturhistorie) er placeret sammen med vandkraftværket Gudenaacentralen (også kendt som Tangeværket) ved Tange Sø, som er en kunstig sø, dannet ved opstemning af vandet i forbindelse med oprettelsen af vandkraftværket i 1920.

 

De følgende opmålingsøvelser går ud på at bestemme hvor meget vand der løber gennem kraftværket pr tidsenhed og på den måde bestemme den fra vandet tilførte effekt Ptilført.

Den af kraftværket producerede effekt kaldes Pproduceret, og kraftværkets nyttevirkning h bestemmes så ved

 

Den producerede effekt Pproduceret

 

aflæses direkte inde i turbinehallen eller beregnes på basis af oplysninger hentet i turbinehallen.

Detaljer kan fås andetsteds, f.eks. i det undervisningsmateriale om vandkraft, som Elmuseet har udarbejdet (kan købes i klassesæt, se www.elmus.dk/For_skoler/Gymnasier_Lange_undervisningsmoduler.htm#Fra vand til el).

 

 

Den tilførte effekt Ptilført

 

beregnes ved formlen

hvor er massen af det vand, der strømmer gennem i løbet af tiden , g er tyngdens acceleration og h er den højde vandet falder, altså forskellen mellem vandniveauet oven for turbinerne og vandniveauet neden for turbinerne.

 

kan findes ved at måle vandets strømhastighed v i kanalen oven for turbinerne (opmålingsøvelse 5) og bestemme kanalens tværsnitsareal. Da dette sidste i praksis er temmelig vanskeligt, vil vi her forudsætte, at kanalens profil ser ud som på denne figur:

 

 

 

 

 

  og nøjes med at måle kanalens bredde foroven (opmålingsøvelserne 3, 4, 8 og 9). Når tværsnitsarealet a er regnet ud og vi kender vands densitet r, kan vi udregne .

 

Højdeforskellen mellem vandniveauerne oven for og neden for turbinerne kan findes ved forskellige landmålingsmetoder (opmålingsøvelserne 1, 2, 6 og 7).