Måling af vandets faldhøjde ved nivellering med laservaterpas

Download dette dokument i Word-format.

Download dette dokument i pdf-format.


 

OPMÅLINGSØVELSE 2:

 

Måling af vandets faldhøjde ved nivellering med laservaterpas

 

Der anvendes laservaterpas, landmålerstadie, tommestok eller målebånd og vaterpas.

 

Målingerne begynder neden for turbinerne.

Hver gang stadiet opstilles, skal man omhyggeligt sørge for at det står lodret (brug f.eks. et vaterpas). Hver gang laservaterpasset opstilles, skal man omhyggeligt sørge for at indstille det, så det står helt vandret (ved hjælp af libellen).

 

  • Stadiet stilles i position S1 tæt ved bredden af vandløbet. Ved hjælp af laservaterpasset etableres en vandret sigtelinje gennem punktet P0 på stadiet.

  • Højden h0 af den vandrette sigtelinje over vandoverfladen på vandet neden for turbinerne måles.

  • Laservaterpasset drejes 180 grader, så sigtelinjen forbliver den samme. Stadiet flyttes hen i en position S2, så det står i denne sigtelinje. Sigtelinjens endepunkt P1 på stadiet i position S2 noteres.

  • Laservaterpasset flyttes om på den anden side af stadiet, og der etableres en ny vandret sigtelinje gennem punktet P2 på stadiet. Højdeforskellen h1 mellem P1 og P2 noteres.

  • Laservaterpasset drejes igen 180 grader, så sigtelinjen forbliver den samme. Stadiet flyttes hen i en position S3, så det står i denne sigtelinje. Sigtelinjens endepunkt P3 på stadiet i position S3 noteres.

  • Laservaterpasset flyttes om på den anden side af stadiet, og der etableres en ny vandret sigtelinje gennem punktet P4 på stadiet. Højdeforskellen h2 mellem P3 og P4 noteres.

  • Således fortsættes, til man er kommet oven for turbinerne.

  • Højden hn af den sidste vandrette sigtelinje over vandoverfladen oven for turbinerne måles.

  • Nu beregnes den samlede højdeforskel mellem de to vandoverflader ved at lægge alle de målte højdeforskelle mellem de vandrette sigtelinjer sammen og korrigere for højdeforskellene mellem vandoverflade og  første henholdsvis sidste vandrette sigtelinje.

  • Hvis der er tid, kan målingerne gentages den modsatte vej.