Måling af vandløbsbredde med nivellerinstrument

Download dette dokument i Word-format.

Download dette dokument i pdf-format.


 

OPMÅLINGSØVELSE 3:

 

Måling af vandløbsbredde med nivellerinstrument

 

Der anvendes nivellerinstrument, målebånd, landmålerstadie og vaterpas.

 

Vandløbsbredden måles oven for turbinerne.

 

  • Nivellerinstrumentet og landmålerstadiet placeres på hver sin side af  vandløbet, således at sigtelinjen fra nivellerinstrument til stadie er vinkelret på vandløbet. Stadiet holdes lodret under hele målingen (kontrolleres ved hjælp af et vaterpas).

  • Nivellerinstrumentet indstilles ved hjælp af libellen således at det står vandret.

  • Nivellerinstrumentet indstilles så stadiet er i fokus og afstandsstregerne træder tydeligt frem.

  • Aflæs gennem nivellerinstrumentet afstanden på stadiet (i cm) mellem afstandsstregerne.

  • Ganges denne afstand med 100, fås afstanden mellem stadie og instrument i meter.

  • Afstanden mellem nivellerinstrument og den ene vandkant måles. Afstanden mellem stadiet og den anden vandkant måles.

  • Vandløbsbredden kan nu beregnes.

  • Gentag målingen, men nu fra den anden side.