Måling af vandløbsbredde ved triangulering

Download dette dokument i Word-format.

Download dette dokument i pdf-format.


 

OPMÅLINGSØVELSE 9:

(Ulf Kølgaard, Marselisborg Gymnasium)

 

Måling af indløbskanalens bredde ved triangulering med teodolit.

 

Der anvendes teodolit, landmålerstokke, målebånd og vaterpas.

 

1)      Opstil 5 landmålerstokke lodrette (brug vaterpas) i lige linje i punkterne P1, P2, P3, P4 og  P5. Start med P1 ved selve Tangeværket og P5 længst ude. De andre dirigeres på plads herudfra.

2)      Mål afstandene mellem de 5 stokke og noter.

3)      Måling af vinkler begynder ved P1.

 

Hver gang teodolit opstilles, skal man sørge for at den står vandret (ved hjælp af libeller).

 

  • Fjern stokken i P1 og placer teodolit over punktet P1. Se gennem kunstig lodlinje at den er præcis over punkt.

  • Grundstil teodolit ved at dreje skalakikkert indtil vandret skala viser 0 gon. Lås skala med låsetap. Drej sigtekikkert så den flugter med den rette linje gennem punkter P2, P3, P4 og P5.

  • Løsn skalalåsen og drej sigtekikkert mod første lampestander L4. Aflæs antal gon og noter i skema.

  • Drej sigtekikkert mod resten af lampestanderne L3, L2 og L1. Aflæs hver gang antal gon og noter i skema.

  • Flyt teodolit til næste punkt P2.

  • Grundstil i dette punkt med basislinje mod punkt P5.

  • Mål vinkler mod alle lampestandere.

  • Således fortsættes i punkter P3, P4 og P5 – hvor sidste punkt får basislinje mod punkt P1.