Måling af længden af en sø eller lignende

Download i Wordformat.

Download i pdf-format.


 

Hjælpemidler:

Målebånd/kæde og landmålerstokke.

 

Tekster:

Bugge: § 61, § 63, § 64.

I Thomas Bugge: De første grunde til den rene eller abstrakte Mathematik. Tredie og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaalíng, beskrives hvordan man kan afsætte en vinkel på 90o og en vinkel på 60o med et målebånd (kæde):

  § 61: Hvordan man oprejser den vinkelrette på en given linie.    

  § 63: Hvordan man ved hjælp af kæden afsætter en vinkel på 600.

I bogen beskrives også, hvordan man kan bruge dette til at måle længden af en sø eller lignende:

  § 64: Hvordan man måler længden af en sø eller mose, når kæden ikke kan bruges.

Formålet med øvelsen er at afprøve de metoder Bugge anviser til at afsætte vinkler på 60o og 90o, og at anvende disse metoder til at bestemme afstanden over et utilgængeligt område som fx en sø.

1.      Find et egnet sted i naturen fx en sø eller andet utilgængeligt område.
Stedet skal have en passende størrelse ikke over 70 meter.

2.      Afstik en ret linje ACB, som vist på fig.52 eller 53.

I § 64 angives tre måder til at komme udenom det utilgængelige område og tilbage i den afstukne linje ACFB. De to første måder skal efterprøves:

     

Efterprøvning af 1. Måde:

3.      Fra C afstikkes punkterne D og F som beskrevet i § 64 1. Måde (fig.52).

4.      Bestem afstanden CF over det utilgængelige område, som beskrevet i § 64 1. Måde.

 

Efterprøvning af  2. Måde:

5.      Fra C afstikkes punkterne D, E og F som beskrevet i § 64 2. Måde (fig.53).

6.      Bestem afstanden CF over det utilgængelige område, som beskrevet i § 64 2. Måde.