Tegning af bakkeprofil

Download i Wordformat.

Download i pdf-format.


 

Hjælpemidler:

2 landmålerstokke, snor, håndniveau, målebånd og pløkke.

Tekster:
Beskrivelse af Håndniveau.

Formålet med øvelsen er at tegne profilet af en bakke.

1.      Vælg en passende bakke i naturen.

2.      Afmærk en linje fra den ene ende af bakken til den anden ende af bakken med en snor. Snoren markerer den linje, hvor profilet skal tegnes.

3.      Sæt en landmålerstok (s0) i jorden ved snorens nedre ende.
Hold håndniveauet mod stokkens side 1 meter over jorden.
Sigt vandret i snorens retning med håndniveauet.
Sæt en landmålerstok (s1) i jorden, der hvor sigtet rammer snoren.

4.      Mål den vandrette afstand mellem de to stokke s0 og s1 med målebånd.

 

5.   Gå til stokken s1 og hold håndniveauet mod stokken 1 meter over jorden. Sigt vandret i snorens retning. Sæt en landmålerstok (s2) i jorden der hvor sigtet rammer snoren. Mål den vandrette afstand mellem de to stokke s1 og s2.

 

6.      Fortsæt på denne måde til hele bakkens profil er målt. Hvis snoren går over en bakketop placeres en ekstra landmålerstok på toppen.

7.      Lav et skema hvor alle målinger omhyggeligt indskrives.

8.      Afsæt punkterne s0, s1, s2 …..på et millimeterpapir. Tegn bakkeprofilet ud fra disse punkter og et overblik over bakken.