HJÆLP
forskellen i afstand fra observationspunkterne: Det viser sig, at det der menes med denne formulering faktisk er forskellen mellem de to distancer man skal bevæge sig tilbage fra pælene for fra jordhøjde at kunne se øens top og spidsen af pælen falde sammen. Med de betegnelser der foreslås på figur 2b er denne forskel altså s2 - s1.
shi: Kinesisk fagbetegnelse for dividend (det der skal divideres op i). Den betegner altså i vores sprogbrug tælleren i en brøk.
fa: Kinesisk fagbetegnelse for divisor (det der skal divideres med). Den betegner i vores sprogbrug altså nævneren i en brøk.