Kinesiske talbetegnelser
Kilde: p.342 i
Georges Ifrah: From One to Zero, A Univesal History of Numbers, Viking Penguin 1985. (originale franske udgave 1981).