Løsningsmetoder til opgave 3 - Den kvadratiske by:

FORTSÆT