geomat.dk : Landmåling : Undervisningsforløb : Steno : Beregning af koter

Beregning af koter (øvelse på Steno Museet)

Download i Wordformat

Download i pdf-format


Hjælpemidler:

Målebånd, teodolit, stadie, håndniveau, 3 landmålerstokke.

 

Tekster:

Beskrivelse af teodolit

Beskrivelse af håndniveau

 

Formålet med øvelsen er at bestemme koten af et punkt S ved Steno Museet. Koten af S bestemmes ud fra et fixpunkt på Aarhus Domkirke. (Ved koten af et punkt forstår man punktets højde over normalvandstanden).

1.      Læs i beskrivelse af teodolit, hvordan man måler vertikale og horisontale vinkler. Læs også hvordan man måler afstande med stadiet.

 

2.      Læs i beskrivelse af håndniveau, hvordan man måler højdeforskelle.

3.      Vælg et punkt S ved Steno Museets hovedindgang og et punkt A på græsplænen.

4.      Beregn højdeforskellen mellem S og A med håndniveau.

5.      Beregn afstanden fra A ved Steno Museet til domkirkens spir D:

a)  Vælg et punkt B på græsplænen udenfor Steno Museet som opfylder følgende (det er svært, men det kan lade sig gøre):
- B skal ligge i passende afstand fra A (75-150 meter).
- Der skal være frit sigte fra B til både A og D.
- Man skal kunne måle fra A til B.

b)  Mål afstanden AB ved brug af målebånd.

c)  Mål vinklerne DAB og DBA med teodolitten

d)  Beregn afstanden AD ved brug af sinusrelationerne i trekant ABD.

6.      Mål vinklen v som domkirkens spir D danner med den synlige horisont fra A.
Brug teodolitten.

7.      Beregn højdeforskellen mellem A og D ud fra afstanden AD og vinklen v.

8.      På soklen af Aarhus Domkirke er markeret et fixpunkt med koten 5,615 meter.
Højdeforskellen mellem domkirkens tårn og dette fixpunkt er 93 meter.
Beregn koten for S ud fra disse oplysninger og de fundne højdeforskelle mellem S og A og mellem A og D.