Afsætning af vinkler på 60o og 90o (øvelse på Steno Museet)

Download i Wordformat

Download i pdf-format


 

Hjælpemidler:

Målebånd og landmålerstokke.

 

Tekster:

Bugge: §61, §63

I Thomas Bugge: De første grunde til den rene eller abstrakte Mathematik. Tredie og sidste Deel. Den oekonomiske og den militaire Landmaalíng, beskrives hvordan man kan afsætte en vinkel på 90o og en vinkel på 60o ved brug af et målebånd (kæde):  

§ 61: Hvordan man oprejser den vinkelrette på en given linie.
§ 63: Hvordan man ved hjælp af kæden afsætter en vinkel på 60o.

Formålet med øvelsen er at afprøve de metoder, som Bugge anviser til at afsætte vinkler på 60o og 90o.

1.      Læs § 61 og § 63 og planlæg afsætning af vinkler på 60o og 90o i marken.

2.      Sæt to stokke i punkter A og B på græsplanen udenfor Steno Museet.
Afsæt en stok i et punkt C, så vinkel BAC bliver 90o. Brug først måde 1 og derefter måde 2, som beskrevet i § 61.

3.      Sæt to stokke i punkter A og B på græsplanen udenfor Steno Museet.
Afsæt en stok C, så trekant ABC bliver ligesidet. Anvend metoden som er beskrevet i § 63.