geomat.dk : Landmåling : Undervisningsforløb : Steno : Opmåling af linje

Opmåling af utilgængelig linje (indendørsøvelse på Steno Museet)

Download i Wordformat.

Download i pdf-format.


 

Hjælpemidler:

Målebord med diopterlineal, målebånd, A3-papir og gerne farvede klistermærker.
Evt. kan yderligere benyttes nivellerinstrument med stadie

 

Tekster:

Beskrivelse af målebord.
(Beskrivelse af nivellerinstrument)


Formålet med øvelsen er at illustrere, hvordan man kan opmåle en utilgængelig linje med målebord

 

Øvelsen foregår i Steno Museets café-område.

 


 

 1. Punktet C afsættes på gulvet i museets café-område med et farvet klistermærke.

 2. Punkterne A og B er midt på de to søjler som vist på figuren.
  Det utilgængelige område er området, hvor det store pendul svinger.
  Vi forestiller os, at det er en sø og at afstanden AB er svær at udmåle. Alligevel placerer vi punkterne A og B, således at AB kan måles som kontrol

 3. Mål afstandene AC og BC vha. målebånd.

 4. Afsæt punktet c på målebordsbladet. Placer målebordet, så punktet c er lodret over punktet C (brug lodsnoren).
  Stil målebordets plade vandret.

 5. Sigt fra c mod A med diopterlinealen (se hvordan man sigter og tegner sigtelinje med diopterlinealen i Beskrivelse af målebord).
  Tegn sigtelinjen fra c mod A. 

 6. Sigt fra c mod B med diopterlinealen.
  Tegn sigtelinjen fra c mod B.

 7. Vælg et passende målestoksforhold.
  Afsæt et punkt a på sigtelinjen fra c til A efter det valgte målestoksforhold.
  Afsæt et punkt b på sigtelinjen fra c til B efter det valgte målestoksforhold.

 8. Gør rede for, at trekant ABC er ligedannet med trekant abc efter det valgte målestoksforhold.

 9. Mål længden af linjestykket ab og beregn AB.

 10. Mål afstanden AB med målebånd, og sammenlign denne måling med beregningen i punkt 8. Evt. kan afstanden også bestemmes ved brug af nivellerinstrument og stadie.