geomat.dk : Landmåling : Instrumenter : Vinkelprisme

Vinkelprisme
Download dette dokument i Word-format.

Download dette dokument i pdf-format.Beskrivelse af vinkelprisme:

Med et vinkelprisme kan man på én gang se vinkelret til højre (i øverste prisme), vinkelret til venstre (i nederste prisme) og ligeud ( i den smalle sprække mellem de to prismer).  

Vinkelprismet er beskyttet af en kappe, der skal drejes en kvart omgang, før man kan sigte med prismet.

I prismets håndtag er der et hak. Her kan man hænge en snor med et lod, så det er muligt at holde prismet lodret over et bestemt punkt på jorden.

 

Anvendelse af vinkelprisme:  

Vinkelprismet kan bruges til at afstikke en ret vinkel:

Sæt to landmålerstokke A og B i jorden med 5-10 meters afstand.

Sigteren stiller sig midt mellem de to stokke med vinkelprismet foran øjet.

Sigteren bevæger sig frem og tilbage, indtil begge stokke A og B ses i prismet på én gang. Når de to stokke ses lige over hinanden i de to prismeruder, befinder prismet sig på linje med de to stokke.

En tredje stok C holdes i øjets sigteretning, og sigteren dirigerer stokholderen indtil alle tre stokke ses lige over hinanden i prismet. Når de gør det sættes stokken C i jorden

Sigteren bliver stående med prismet. En fjerde stok D sættes på det sted hvor lodsnoren under prismet hænger.

Linjen CD står nu vinkelret på linjen AB.