Beregninger


Beregning af siden PD

I den retvinklede trekant DPQ er
   PQ = 10676.9 toise
   DQP = 610 8´ 8´´
DP ligger på meridianen.

Ved beregning i trekant DPQ fås:
DP = PQ sin(DQP) = 10676.9 sin(61+8/60 + 8/602) = 
        9350.447479 toise