Beregninger


Beregning af reduktion til centrum.

I trekanten overfor er
  T = Tornio
  K =  Kakama
  C =  Huitaperi
  T1= Stationen ved Tornio
        forskudt 5 fod mod Huitaperi

Vinkel CT1K er målt til 240 22´ 58´´.8 (se tabel)
TK kan beregnes ud fra de øvrige trekanter til 16695.85 toise.
T1T er 5 fod = 5/6 toise.

Sinusrelationerne anvendt på trekant T1TK giver:

Heraf findes at vinkel T = 180 - 240 22´ 58´´.8 - 4´´.25 = 240 22´ 54´´.5 som er den til centrum reducerede vinkel