Beregninger


Reduktion af en vinkel til en vinkel i horisonten.

Den aflæste vinkel AOB kaldes v1 og den til horisonten reducerede vinkel A1OB1 kaldes v.
Vinklen AOA1 som A ligger over horisonten betegnes v2 og vinklen som BOB1 som B ligger over horisonten betegnes v3.
Med disse betegnelser er

                  


  

     
                 
  = sin(v) cos(v3) 0 + cos(v) cos(v3) cos(v2) + sin(v3) sin(v2)

                   = cos(v) cos(v3) cos(v2) + sin(v3) sin(v2).

I denne ligning isoleres cos(v):

            

Eksempel på udregning:


Fra Niwa (n) er vinklen fra Kakama (K) til Torneå (T) målt til v1 = 870 44´ 24´´8
Højdeforskellen mellem Niwa og Kakama er målt til v2 = +16´50´´ og højdeforskellen mellem Niwa og Torneå til
v3 = -17´40´´.
Vinklen reduceret til horisonten v: