Måling af længdegrad ved observation af solhøjden

Længdegrader og tid

Grunden til det er så svært at observere længde er, at der ikke er noget fast holdepunkt at gå efter. For breddegradernes vedkommende er der ækvator, som har bredden 0 . I længdegradernes retning (omløb om ækvator) skal man først definere et 0-punkt (0-meridian) - der findes ikke et naturligt. Når man har valgt en sådan 0-meridian er solens passage af den en af de få faste ting man har at forholde sig til. Man kan definere en længdeafstand fra et sted til 0-meridianen efter tidsforskellen mellem solens passage af hhv. stedets meridian og 0-meridianen. Dette er netop tidsforskellen mellem de to steder, da vores tid er bestemt efter solens bevægelse.

Har man fundet tidsforskellen mellem to steder kan man altså udregne længdeforskellen.

Da man regner 360° og 24 (middel)timer (se afsnittet om tid) rundt om ækvator svarer 1 times tidsforskel til 15°.

Det kan være nyttigt til brug for udregningerne mellem de to enheder, at have udfyldt følgende skema:

Grader/bueminutter/buesekunder Timer/minutter/sekunder
360° 24 timer
 
1'  
1''  
  1 time
  1 minut
  1 sekund