Christoffer Columbus og opdagelsen af Amerika


Download dette dokument i Word-format
Download dette dokument i pdf-format


 
HISTORIE
 
 

-Problemformulering:

-Gør rede for formålet med Columbus’ opdagelsesrejse i 1492 samt for rejsens forløb.
-Foretag en analyse af Columbus’ møde med den nye kultur.
-Giv en vurdering af rejsens betydning for Spanien/Europa og for den nye verden.  

-Fremstilling/grundbogsstof:

-Peter Frederiksen m.fl..: Grundbog til historie -verdenshistorien indtil 1750, Systime 2000, s. 162-169

-Kildemateriale:

-Christopher Columbus om sine opdagelser. Peter Frederiksen m.fl..: Grundbog til historie -verdenshistorien indtil 1750, Systime 2000, s. 182-187

Supplerende litteratur:

-Grimbergs verdenshistorie bd. 8: De store opdagelser. Politikens forlag 1959, s. 242-259.
-Erik Kjersgaard/Troels Dahlerup: Europas ekspansion. Politikens verdenshistorie bd. 10:
 Kbh. 1984, s. 152-185
-Flemming Kiilsgaard Madsen og Henrik Skovgaard Nielsen: Opdagelserne. Kulturmøder eller  kultursammenstød. Munksgaard. Kbh. 1995, s. 56-63.
-Gert C. Nielsen: Columbus og det store selvbedrag. Århus Stiftstidende, den 9.4.2006
-Thomas Ohrt: De store opdagelser, Systime 2001-2004, s. 53-59; tekster: s. 59-66.
-Ernst Samhaber: Berømte opdagelsesrejser bd. 1. Politikens Forlag 1970, s.205-250. 

  


MATEMATIK

Columbus og spaniernes navigation
 

Tekst

Grundlæggende oplysninger om astronomisk navigation
http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/astronomisk_navigation.htm Uddrag af Columbus’ skibsjournal http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/kildetekster/Columbus_skibsjournal.htm
Uddrag af James E. Kelley http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/kildetekster/Kelley_1983.htm
Oversigt over kompasretninger og distancer på Columbus’ udrejse http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/kildetekster/Westbound_Columbus.htm Kompasrose med de 32 kompasretninger http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/kompassets_retninger.htm Om bestikregning http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/bestikregning.htm Tegning af kvadrant med tangensskala (se bilag 1)

Baggrundsstof:
Artikler fra Columbus Encyclopedia (med i navigationspakken)
Carl V. Sølver: Imago Mundi. Weilbach og co., København 1951 s.77 – 145 (med i navigationspakken)
Søren Thirslund: Navigationens historie, bd. 1. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 1987. s.55 – 63.

Instrumenter

Kvadrant
- beskrivelse: http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/kvadrant/kvadrant.htm
-historie:
http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/kvadrant/kvadrant_historie.htm
Søastrolabium
- beskrivelse: http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/soe_astrolabium/soe_astrolabium_beskriv.html- historie: http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/soe_astrolabium/astrolabium_historie.htm

Øvelser

Vinkelmålingsøvelse med kvadrant
Vinkelmålingsøvelse med søastrolabium

Teoretiske opgaver

Måling af geografisk bredde ved hjælp af Nordstjernen
Måling af geografisk bredde ved hjælp af Solen
Udregning af den totale ændring i geografisk bredde ved Columbus´rejse mod vest ved hjælp af bestikregning. (benyt Oversigt over kompasretninger og benyt her som tilbagelagte strækninger ”reconstructed Leagues”; hvis der ikke er angivet en kompasretning, benyttes den nærmest foregående).
Kan Columbus’ forkerte målinger forklares ved at han brugte en kvadrant med tangensskala? (en alternativ forklaring kan læses i Imago Mundi  s.220n – 224ø.; Imago Mundi er med i navigationspakken). 

Produktkrav

Forarbejdet:
1) Redegørelse for de benyttede instrumenter og deres betydning og anvendelse på Columbus’ rejser
2) Rapport om de udførte øvelser (beskrivelse af øvelserne, måleresultater og udregninger)
3) Besvarelse af nogle eller alle de teoretiske opgaver. 

Produktet kan være en rapport eller en synopsis. 

 

BILAG 1  til Christoffer Columbus og opdagelsen af Amerika 

Figur p. 73 i  The Journal of Christopher Columbus, transl. by Cecil Jane. Anthony Blond, London 1968.