geomat.dk : Opdagelser & navigation : De store opdagelser : Projektoplæg : James Cook og opdagelserne i Stillehavet

James Cook og opdagelserne i Stillehavet


Download dette dokument i Word-format
Download dette dokument i pdf-formatHISTORIE
 

-Problemformulering:

-Gør rede for formålet med James Cooks første rejse samt for rejsens forløb. Cooks andre rejser kan inddrages.
-Foretag en analyse af Cooks møde med maoriernes kultur.
-Giv en vurdering af rejsens betydning for den gamle og for den nye verden.  

-Fremstilling/grundbogsstof:

-Daniel J. Boorstein: De gjorde verden større. Bd. 1: Tiden, jorden og oceanerne. Politikens Forlag  1992, s. 481-502. 

-Kildemateriale:

-Beskrivelse af New Zealand. Sten Wijkman Kjærsgaard: Kaptajn Cooks Dagbog. Den første rejse til Sydhavet 1768-1771. Aschehoug/Danmarks Radio Forlaget 1995, s. 165-172. 

Supplerende litteratur:

-Stig Boberg/Göran Malmqvist: Oplysningstiden. Politikens verdenshistorie bd. 13. Kbh. 1985,  s. 17-23, 50-51, 199-201.
-Sten Wijkman Kjærsgaard: Kaptajn Cooks Dagbog. Den første rejse til Sydhavet 1768-1771.   Aschehoug/Danmarks Radio Forlaget 1995, s. 7-24, 140-156, 156-158, 160-164, 207-212,  243-247.
-Ernst Samhaber: Berømte opdagelsesrejser bd. 2. Politikens forlag 1970, s. 95-138
-Johnny Thiedecke: Oplysningstiden. Borgens forlag. Kbh. 1989, tekster: s. 27-31.

-Lars Henrik Aagaard:Terra Australis Incognita. Århus Stiftstidende, den 23.4.2006 

  

 
MATEMATIK
James Cook og engelsk navigation i 1700-tallet
 

Tekst

Grundlæggende oplysninger om astronomisk navigation
http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/astronomisk_navigation.htm
Uddrag af James Cooks rejsejournal 1768 – 1771. http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/kildetekster/Cook_rejser.htm
Om bestikregning
http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/bestikregning.htm
Chapter Nine: Hands on Heaven’s Clock fra
Dava Sobel and William J. H. Andrewes: The illustrated Longitude.
Fourth Estate, London 1999. p.107 – 119.
(Samme i dansk oversættelse, men uden illustrationer:)  Kapitel 9: Visere på Himlens Ur fra Dava Sobel: Manden der målte længdegraden.
Oversat af Svend Ranild. Borgen 1997. S. 101 – 113.
Chapter Eleven: Trial by Fire and Water fra
Dava Sobel and William J. H. Andrewes: The illustrated Longitude.
Fourth Estate, London 1999. p.137 – 149.
(Samme i dansk oversættelse, men uden illustrationer:)  Kapitel 11: Gennem ild og vand fra
Dava Sobel: Manden der målte længdegraden. Oversat af Svend Ranild. Borgen 1997. S. 125 – 140.
Erik Vestergaard: Astronomisk Navigation. Matematiklærerforeningen 1998. s.35 – 38 (Historien om længdegraden). (med i navigationspakken).

Baggrundsstof:
J. B. Hewson: A History of the Practice of Navigation. Glasgow 1951. p.231 – 238 (Longitude by Lunar Observations).

Instrumenter

Daviskvadrant
- beskrivelse: http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/daviskvadrant/daviskvadrant_beskriv.htm - historie: http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/daviskvadrant/daviskvadrant_historie.htm
Oktant / Sekstant
- beskrivelse af sekstant: http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/sekstant/plastiksekstant_beskriv.htm  og http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/sekstant/metalsekstant_beskriv.htm (Der er endnu ingen beskrivelse af oktant på geomat – søg selv oplysninger!)

Kunstig horisont

- beskrivelse:

http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/kunstig_ho/kunstig_horisont.htm
- historie:

http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/kunstig_ho/kunstig_horisont_historie.htm

Øvelser

Måling af solhøjde med Daviskvadrant.
Måling af solhøjde med oktant / sekstant. Benyt eventuelt kunstig horisont.
I tilfælde af dårligt vejr: vinkelmåling på landjorden med oktant / sekstant.

Teoretiske opgaver

Cooks rejsejournal: Find eksempler på Cooks målinger af længdegraden. Hvilke metoder benytter han?
En kvalitativ redegørelse for månedistancemetoden til bestemmelse af længdegraden.
En kvalitativ redegørelse for kronometermetoden til bestemmelse af længdegraden.
Hvad er forskellen på en oktant og en sekstant, og hvorfor kunne man ikke nøjes med en oktant?

Produktkrav

Forarbejdet:
1) Redegørelse for de benyttede instrumenter og deres betydning og anvendelse.
2) Rapport om de udførte øvelser (beskrivelse af øvelserne, måleresultater og udregninger)
3) Besvarelse af nogle eller alle de teoretiske opgaver. 

Produktet kan være en rapport eller en synopsis.