APPENDIKS 1   Paulus’ rejse til Rom

 

Det Nye Testamente

Apostlenes Gerninger, kap. 27

Rejsen til Rom

v1  Da det nu var afgjort, at vi skulle sejle til Italien, blev både Paulus og nogle andre fanger overladt til Julius, en officer fra den kejserlige hærafdeling. v2  Vi gik om bord i et skib fra Adramyttion, som skulle anløbe byerne på Lilleasiens kyst, og afsejlede; sammen med os var Aristark, en makedoner fra Thessalonika. v3  Næste dag lagde vi til i Sidon; og Julius behandlede Paulus venligt og gav ham lov til at gå hen til vennerne og nyde godt af deres omsorg. v4  Da vi sejlede derfra, holdt vi ind under Cypern, fordi vi havde modvind. v5  Vi sejlede over havet langs Kilikien og Pamfylien og kom så til Myra i Lykien. v6  Dér fandt officeren et skib fra Alexandria, som skulle til Italien, og han fik os om bord i det. v7  Efter at vi i mange dage havde sejlet langsomt og med stort besvær var nået ud for Knidos, sejlede vi ind under Kreta ved Salmone, for vinden hindrede os i at komme frem. v8  Med nød og næppe kom vi forbi Salmone og nåede til et sted, der hedder Gode Havne, i nærheden af byen Lasæa.

v9  Da der var gået en rum tid, og det ikke længere var sikkert at sejle, fordi fastedagen tilmed allerede var ovre, advarede Paulus dem v10  og sagde: »Folk, jeg kan se, at denne sejlads vil medføre ulykke og stort tab, ikke blot af ladning og skib, men også af menneskeliv.« v11  Men officeren lyttede mere til styrmanden og kaptajnen end til det, Paulus sagde. v12  Og da havnen var uegnet til overvintring, holdt de fleste på, at man skulle sejle videre for om muligt at nå frem til Fønix og overvintre dér; det er en havn på Kreta, der vender mod sydvest og mod nordvest.

v13  Da der blæste en let søndenvind op og de mente, at det, de havde besluttet, var så godt som gennemført, lettede de anker og sejlede langs med Kretas kyst. v14  Men ikke længe efter brød der en hvirvelstorm løs, en rigtig nordøsten. v15  Skibet blev revet med, og da det ikke kunne holdes op mod vinden, gav vi op og lod os drive. v16  Vi kom så i læ af en lille ø, der hedder Kauda, og klarede med nød og næppe at bjærge skibsjollen v17  og få den halet om bord. De tog nu nødudstyret i brug og surrede tov om skibet, og af frygt for at drive ned i Syrtebugten sænkede de slæbeankeret og lod sig drive. v18  Eftersom vi var hårdt presset af stormen, begyndte de næste dag at kaste last over bord. v19  Og den tredje dag kastede de egenhændigt skibsudrustningen ud. v20  I flere dage sås hverken sol eller stjerner, og det var stadig hårdt vejr. Til sidst svandt ethvert håb om vores redning.

v21  Da ingen mere havde lyst til at spise, trådte Paulus frem midt iblandt dem og sagde: »I burde have lyttet til mig, folk, og ikke være sejlet fra Kreta, så havde I været sparet for denne ulykke og det tab. v22  Men nu opfordrer jeg jer til at være ved godt mod; for intet liv skal gå tabt, kun skibet. v23  For i nat stod der foran mig en engel fra den Gud, som jeg tilhører og tjener, v24  og englen sagde: ›Frygt ikke, Paulus! Du skal stå frem for kejseren, og nu har Gud skænket dig alle dem, der rejser sammen med dig.‹ v25  Derfor skal I være ved godt mod, folk, for jeg har den tro til Gud, at det vil gå sådan, som det er sagt mig; v26  men vi skal strande på en ø.«

Strandingen på Malta

v27  Da vi på fjortende døgn stadig drev rundt på Adriaterhavet, forekom det midt om natten sømændene, at de nærmede sig land. v28  De kastede loddet ud og fik tyve favne. Da de var kommet lidt længere, loddede de igen og fik femten favne. v29  Af frygt for, at vi skulle strande et eller andet sted på nogle skær, kastede de fire ankre ud fra agterstavnen og bad til, at det snart blev dag. v30  Men sømændene forsøgte at flygte fra skibet og firede jollen ned i vandet under påskud af at ville sætte ankre ud fra forstavnen. v31  Paulus sagde til officeren og soldaterne: »Hvis de sømænd ikke bliver om bord, kan I ikke reddes.« v32  Så kappede soldaterne tovene til jollen og lod den drive væk.

v33  Mens det var ved at blive dag, rådede Paulus alle til at tage føde til sig og sagde: »Nu har I holdt ud og ventet fjorten dage i træk uden at få noget at spise; intet har I taget til jer. v34  Derfor råder jeg jer til at spise noget; det skal til, for at I kan reddes. Ingen af jer skal nemlig miste så meget som et hovedhår.« v35  Da Paulus havde sagt det, tog han et brød, og i alles påsyn takkede han Gud, brød det og gav sig til at spise. v36  Nu fik alle nyt mod, og de tog føde til sig. v37  Vi var i alt 276 mennesker om bord. v38  Da de havde spist sig mætte, kastede de hvedelasten i havet for at lette skibet.

v39  Da det blev dag, kendte de ikke landet, men de opdagede en vig med sandstrand og besluttede om muligt at lade skibet løbe ind dér. v40  Så kappede de ankrene og lod dem gå i havet, samtidig løste de rortovene og satte forsejlet og holdt med vindens hjælp ind mod strandbredden. v41  De stødte på et rev med dybt vand til begge sider, og dér satte de skibet på grund. Forstavnen borede sig ned og stod urokkeligt fast, men agterstavnen blev splintret af de voldsomme bølger. v42  Så besluttede soldaterne at slå fangerne ihjel, for at ingen skulle svømme væk og flygte. v43  Men officeren ville redde Paulus og hindrede dem i deres plan. Han befalede, at de, der kunne svømme, først skulle springe ud og komme i land, v44  og derefter de andre, nogle på planker, andre på vragrester. Og således skete det, at alle kom frelst i land.

 

[Bibelen, Den hellige Skrifts kanoniske Bøger, autoriseret oversættelse af 1992. Det Danske Bibelselskab.

hentet fra www.bibelselskabet.dk/danbib/web/bibelen.htm ]

 

 

Se kort over Paulus’ sørejse til Rom