Tabel over længden af en længdegrad på en given parallelcirkel
(Bugges Astronomi 1796, s. 259 - 260).