Regula Detri


Download dette dokument i Word-format
Download dette dokument i pdf-format
 


Uddrag fra Thomas Bugge: De første Grunde til Regning, Geometrie, Plan-Trigonometrie og Landmaaling, Kiøbenhavn 1795. s.89-90 og 91.


 

 I §.100 gives følgende konkrete eksempel:

 

 

Forklaring:
Reglen går ud på at give en anvisning på at bestemme en ubekendt størrelse x, når man ved at
;  i Bugges forklaring betegnes den ubekendte blot med d.
Ligningens løsning bliver som bekendt  .
Løsningen findes i praksis ved den metode, som anvises her:
ligningen stilles op sådan her a : b = c: x.
Derpå ganges de to ’midterste tal’ sammen: bc.
Resultatet divideres med det første tal a.
I eksemplet udregnes løsningen på problemet: 3 alen (længdemål) af et eller andet koster 9 rigsdaler. Hvad koster 6 alen?
I dette tilfælde synes det at være noget nemmere at klare problemet ved at svare ”dobbelt så meget”, men eksemplet er naturligvis bare en illustration til metoden, som i tiden fungerede som en standardopstilling ved alle problemer af denne art.