geomat.dk : Landmåling : Instrumenter : Reflektor

Reflektor

Download dette dokument i Word-format.

Download dette dokument i pdf-format.


 

En reflektor bruges til elektrooptisk afstandsmåling. Fra distancemåleren udsendes en infrarød stråle, som reflektoren så sender tilbage til distancemåleren, hvorved afstanden mellem distancemåler og reflektor kan måles.

 

Enkelt hjørnereflektor:

 

 

Samling af hjørnereflektorer:

 (kan skrues på et trefodsstativ)

 

 

 

Betegnelsen hjørneprisme om hvert af de pågældende prismer går på, at det er dannet af tre reflekterende sider, der to og to står vinkelret på hinanden.

Hjørneprismets velegnethed i denne sammehæng beror på følgende matematiske kendsgerning:

 

En lysstråle, der rammer én af de tre sider og derpå reflekteres over på en anden side, hvorfra den igen reflekteres over på den tredje side, vil altid sendes tilbage i en stråle der er parallel med den indkommende stråle.

 

Der vil naturligvis være lysstråler, der kun kommer omkring én eller to af siderne, fordi disse ikke strækker sig i det uendelige, og disse vil ikke blive reflekteret tilbage i en parallel stråle; men alle de stråler, der kommer omkring samtlige tre sider, vil blive reflekteret parallelt tilbage.

 

Strålegangen er illustreret på følgende figur:

 

 

 

Beviset for denne sag er tilsyneladende ikke så helt enkelt. Et bevis, der benytter rumgeometri og vektorregning (kun pensum på A-niveau) findes i refleksion fra hjørneprisme.