Måling af vandløbsbredde med sekstant

Download dette dokument i Word-format.

Download dette dokument i pdf-format.


 

OPMÅLINGSØVELSE 4:

 

Måling af vandløbsbredde med sekstant

 

Der anvendes sekstant, målebånd, 3 landmålerstokke, vinkelprisme og vaterpas.

(I stedet for en sekstant kan et hvilken som helst andet vinkelmålingsinstrument benyttes - fx et nivellerinstrument med gradskala).

 

Vandløbsbredden måles oven for turbinerne.

 

  • En landmålerstok placeres i A, således at sigtelinjen til personen med sekstanten i D på den anden bred er vinkelret på vandløbsbredden. Dette kan gøres ved hjælp af vinkelprismet og  to andre landmålerstokke opstillet, så de sammen med stokken i A danner en ret linje parallel med bredden.

  • Der placeres nu en landmålerstok i B, afstanden AB udmåles og en tredje landmålerstok placeres i C, således at længden af AC = længden af AB. Trekant  DBC er nu ligebenet.

  • Med sekstanten holdt i vandret position måles nu vinkel v mellem sigtelinjerne DB og DC.

  • Idet afstanden mellem B og C kendes, kan afstanden mellem D og A beregnes trigonometrisk.

  • Afstanden mellem D og den ene vandkant måles. Afstanden mellem A og den anden vandkant måles.

  • Vandløbsbredden kan nu beregnes.

  • Gentag målingen, men nu fra den anden side.