Opgave 1 - Øen i søen:
 

Nu for at se på en ø i havet opstil to pæle med samme højde , 3 zhang, idet afstanden mellem den forreste og bageste skal være et tusinde bu. Antag at den forreste og bageste er på linje. Bevæg dig 123 bu væk fra den forreste pæl og iagttag øens top fra jordhøjde;det ses at spidsen af den forreste pæl falder sammen med øens top. Bevæg dig 127 bu tilbage fra den bageste pæl og iagttag igen øens top fra jordhøjde; den bageste pæls spids falder også sammen med øens top. Hvad er øens højde og hvor langt er den fra pælen?
 

Øens højde er 4 li 55 bu. Den er 102 li 150 bu fra pælen.
 
Anvendte måleenheder
Gang afstanden mellem pælene med pælehøjden, hvilket giver shi. Tag forskellen i afstand fra observationspunkterne som fa, der skal divideres op [i shi] og læg det man får til pælehøjden. Resultatet er øens højde. [se HJÆLP]

For at finde øens afstand fra den forreste pæl skal du gange [længden af] den baglæns bevægelse fra den forreste pæl med afstanden mellem pælene, hvilket giver shi. Tag forskellen i afstand fra observationspunkterne som fa, der skal divideres op i shi. Resultatet er øens afstand fra pælen i li.Forslag til betegnelser for de indgående størrelser 
 
Løsningsmetoder Øvelsesopgaver i tilknytning til opgave 1 Opgave 2 Tilbage til Indgang