GNOMON-SÆTNINGEN:
 
Vi ser på et rektangel, hvori der er indtegnet en diagonal og to tværlinjer parallel med hver sin side i rektanglet
Den blå figur, der begrænses af de to tværlinjer og siderne i rektanglet, kaldte man i den græske matematik i oldtiden en gnomon.
De to røde trekanter, som diagonalen deler rektanglet i, er naturligvis kongruente.
Det samme gælder for de to grønne trekanter og for de to gule trekanter.
Derfor må det tiloversblevne i de to røde trekanter, når man har fjernet de grønne og de gule trekanter, have samme areal.
Altså har de to blå rektangler samme areal.
Den kendsgerning - som vi nu har vist - at de to blå rektangler har samme areal, vil vi kalde for GNOMON-SÆTNINGEN

 
 
Fortsæt med løsning ved hjælp af rektangler