geomat.dk : Landmåling : Undervisningsforløb : Større skriftlig opgave

Større skriftlig opgave om Thomas Bugge og anvendelse af målebordet ved kortlægningen af Danmark omkring 1800.

Download i Word-format.


Opgaven kan indeholde nogle af følgende elementer:

1.   En historisk redegørelse af kortlægningen af Danmark omkring 1800.
Kilder:
Triangulering af Danmark
Einar Andersen: Thomas Bugge. Et mindeskrift i anledning af 150 års dagen for hans død 15. Januar 1815. Geodætisk Instituts forlag . København 1968.
Keld Nielsen: Hvordan danmarkskortet kom til at ligne Danmark. Foreningen Videnskabshistorisk Museums venner. 1982.
Thomas Bugge: Beskrivelse over den Opmaalings Maade, som er brugt ved de første Danske geografiske Karter. 1779.
Nørlund N.E.: Danmarks kortlægning. En historisk fremstilling. Munksgård . København 1942.
Bo Bramsen: Gamle Danmarkskort. Politikkens Antikvariat. København 1997.

2.    Målebordets indretning.
Målebordet.
Thomas Bugge: De første grunde til den rene eller abstrakte Mathematik. Tredje og sidste Deel. Kiøbenhavn 1814:
§ 28, 29, 30, 32: Om målebordets indretning.
§ 35, 36: Om diopterlinealens indretning.
§ 41, 42, 43: Om målebordets opstilling og brug.

3.  Fejlkilder ved brug af målebord.
Thomas Bugge: De første grunde til den rene eller abstrakte Mathematik. Tredje og sidste Deel. Kiøbenhavn 1814:
§ 19, 20, 21, 22: Fejl ved opmåling af en skrå linje.
§ 41: Fejl der opstår ved indkrympning af målebordsblade.
§ 49: Om den fejl der opstår på grund af tykkelsen af den streg, man tegner sigter med.
§ 50: Undersøgelse af den fejl, der opstår, fordi sigtelinjen tegnes langs linealens kant og sigtet tages gennem linealens midte (parallaxe).
§ 54: Om usikkerhed ved opstilling af landmålerstokke.
§ 70: Undersøgelse af den fejl der opstår når bordet ikke står vandret.

4.  Geometrien bag brugen af målebordet.
Thomas Bugge: De første grunde til regning, Geometrie, Plan-Trigonometrie og Landmaaling. Kiøbenhavn 1795:
Arithmetik. Niende kapitel:
§ 108-111: Introduktion af logaritmefunktionen.
§ 113, 114: Regneregler for logaritmefunktionen.
Plan Geometrie:
§ 1-5: Definition af de trigonometriske linjer.
§ 13-20: Beregning i retvinklede trekanter.
§ 21-29: Beregning i vilkårlige trekanter.

5.  Målebordets anvendelse i praksis.
Thomas Bugge: De første grunde til den rene eller abstrakte Mathematik. Tredje og sidste Deel. Kiøbenhavn 1814:
§ 57, 58, 59, 60: Om opmåling af utilgængelige linjer.
§ 76: Hvordan man tegner en cirkel hvorfra man ser et givet linjestykke under en given vinkel.
§ 77: Hvordan man kan afsætte et punkt hvorfra man kan sigte til tre utilgængelige punkter.

6.  Øvelser med målebord, der kan laves af en person.
Opmåling af utilgængelige linjer.
Triangulering af et område i naturen.