geomat.dk : Landmåling : Undervisningsforløb : Steno : Topografisk korttegning

Topografisk korttegning (øvelse på Steno Museet)

Download i Wordformat

Download i pdf-format


 

Hjælpemidler:
Målebord med diopterlineal, vaterpas, målebånd, A3-papir (og tape til at gøre det fast), landmålerstokke og markeringspløkke.

 

Tekster:

Beskrivelse af målebord


Formålet med øvelsen er at illustrere topografisk korttegning ved f.eks. at opmåle en del af Universitetsparkens bygninger ved hjælp af målebord og diopterlineal.

 1. Vælg et område i universitetsparken og afmærk 4 punkter.
  Lav en skitse af området, som vist nedenfor:


 2. Afstik en linje ABCD tværs gennem området. Stokkene A, B, C og D skal have en indbyrdes afstand på 20 m.

 3. Tegn en linje midt på målebordsbladet. På denne linje afsættes punkterne a, b, c og d med en indbyrdes afstand på 4 cm.
  Det giver en målestok på 1:500.

 4. Stok A fjernes og der sættes en markeringspløk. Målebordet placeres med punktet a lodret over punkt A og således at linjen abcd er parallel med linjen ABCD. Til den præcise placering af a over A benyttes lodsnoren.

 5. Stil målebordspladen vandret med vaterpas.

 6. Sæt en nål i punktet a og hold diopterlinealens højrekant mod nålen.
  Drej diopterlinealen omkring nålen, så der sigtes mod punkt 1.
  Tegn sigtelinjen fra a langs diopterlinealens højrekant helt ud til kanten af målebordsbladet.

 7. Sigt på samme måde mod punkterne 2, 3 og 4 - og tegn sigtelinjerne.

 8. Flyt målebordet, så punktet b ligger lodret over B og således at linjen abcd er parallel med linjen ABCD.
  Sæt stok A på plads igen.
  Sigt mod punkterne 1, 2, 3 og 4 og tegn sigtelinjerne.

 9. Målebordet flyttes nu først til C og derefter til D. Fra både C og D tages sigte og tegnes sigtelinjer til punkterne 1, 2, 3 og 4 som beskrevet ovenfor.

 10. Der, hvor sigtelinjerne mod punkt 1 skærer hinanden placeres p1 på målebordet. Det samme med punkterne 2, 3 og 4.
  Hvis sigtelinjerne ikke skærer i et punkt, må man bruge det punkt, der ser ud til at passe bedst.


 

 

11. Når alle punkter er tegnet ind på målebordet, kan man sammenligne med et kort over området.