geomat.dk : Landmåling : Undervisningsforløb : Steno : Topografisk korttegning

Topografisk korttegning (indendørsøvelse på Steno Museet)

Download i Wordformat.

Download i pdf-format.


 

Hjælpemidler:

Målebord med diopterlineal, vaterpas, målebånd, A3-papir og små farvede klistermærker.

 

Tekster:

Beskrivelse af målebord 

Formålet med øvelsen er at illustrere topografisk korttegning ved at opmåle et område i Steno Museets cafe-område ved hjælp af målebord og diopterlineal.

 

Øvelsen finder sted i Steno Museets café-område.

 1. Vælg 3 punkter A, B og C i området nedenfor trappen. Der skal være 2 meter mellem punkterne. Følg flisefugerne og marker punkterne med små farvede klistermærker på gulvet. Det svarer til landmålerstokke i marken.

Lav en skitse af området, som vist nedenfor:


 1. På målebordsbladet tegnes en linje midt på. På denne linje afsættes punkterne a, b og c med en indbyrdes afstand på 5 cm.
  Det giver et målestoksforhold på 1: 40.

 1. Placer målebordet, så a står lodret over A (brug lodsnor) og således at linjen abc er parallel med linjen ABC.

 2. Stil målebordspladen vandret med vaterpas.

 3. Sæt en nål i punktet a og hold diopterlinealens højrekant mod nålen.
  Drej diopterlinealen omkring nålen, så der sigtes mod punkt I.
  Tegn sigtelinjen fra a langs diopterlinealens højrekant helt ud til kanten af målebordsbladet.

 4. Sigt på samme måde mod punkterne II, III, IV, …..,X og tegn sigtelinjerne.

 5. Flyt målebordet til så b står lodret over B og således at linjen abc er parallel med linjen ABC.

 6. Sigt nu igen mod punkterne I, II, III, IV, ….., X.

 7. Målebordet flyttes C, og der sigtes mod punkterne I, II, III, IV, ….., X som beskrevet ovenfor

 8. Ved skæringspunktet mellem sigtelinjerne fra a til I, fra b til I og fra c til I placeres punkt  pI på målebordsbladet.
  Tilsvarende afsættes punkter pII, pIII,…..pX.

 9. Tegn på grundlag af disse punkter en skitse over rummets hjørner og de to søjler (mål søjlernes diameter direkte). 

 10. Til sidst udleveres et kort over området til sammenligning.