Links til opdagelser og navigation - under opbygning!

 

Eksempler på undervisningsforløb og pædagogisk materiale

Uddannelsesinstitutioner

 

 

Lokale museer (Danmark)

 

Steno Museet, Århus
Handels- og Søfartsmuseet, Kronborg
Orlogsmuseet, København
Nationalmuseet
Aabenraa Museum
Den antikvariske Samling i Ribe
Tønder Museum
Kroppedal, Taastrup
Rundetårn, København

 

 

Museer uden for Danmark

 

National Maritime Museum, Greenwich

Instituto e Museo di Storia della Scienza, Firenze

Her kan man bla. se små web-film (på engelsk):

Fundação Museu da Tecnologia de São Paulo
Museo Maritim, Barcelona
 
 

 

Virksomheder - navigationsudstyr historisk/moderne

 

Iver C. Weilbach, Kbh.  
Backstaff Instruments, USA Kvadranter, jakobsstave og specielt daviskvadranter
(ca. $800 + told og forsendelse)
Martin Brunold, Schweiz Astrolabier, f.eks. sø-astrolabier
(ca. 1100 + told og forsendelse)
Norman Greene, USA Astrolabier, f.eks. sø-astrolabier
(ca. $195 + told og forsendelse)
Astromedia, Tyskland Papsekstant med indbygget kunstig horisont
(ca. 25 + forsendelse)
Masnedø Marinecenter Davis Mark 3 plastiksekstant (ca. kr. 400,-) eller Davis kunstig horisont (ca. kr. 250,-)

 

 

Historiske links - herunder om navigation i forskellige lande

 

Læs mere om instrumentbyggeren Georg Hartmann, der er manden bag Nationalmuseets kvadrant.

Andre links

How Stuff Works
Her kan man finde materiale om alle typer instrumenter

På Istituto Tecnico Nautico har meget omfattende instrumentbeskrivelser:
- Astrolabium
- Kvadrant
- Nocturnal

På Smithsonian National Museum of American History findes en lang række historiske navigationsinstrumenter - søg i samlingen:
http://americanhistory.si.edu/collections/navigation/type.cfm