Øvelse: Indendørs brug af søastrolabium og kvadrant


Download dette dokument i Word-format
Download dette dokument i pdf-format


Nedenstående tegning viser en opstilling med en lampe, som man sigter imod gennem søastrolabiets alhidade eller gennem kvadrantens sigtehuller.

indendoers_2.gif

 På astrolabiet eller kvadranten måler man nu vinklen v mellem sigtelinjen til lampen og vandret. Husk, at på astrolabiet er den vinkel man aflæser zenitdistancen!
Derpå opmåles længderne H, K og L og den kraftigt optrukne trekants sider beregnes og vinkel v beregnes på basis af disse længder ved trigonometri.

Den målte og den beregnede vinkel v sammenlignes.

Øvelsen gentages med forskellige øjenhøjder og forskellige afstande L.

Hvad siger resultaterne om instrumentets nøjagtighed?