Måling af længdegrad ved observation af solhøjden
Solens deklination slås op i følgende tabel: Deklinationstabel. Taget fra http://pollux.nss.nima.mil/NAV_PUBS/SRTA/Pub249/Vol_2/Backtable.pdf

Vejledning til tabellen:

Ud over hovedtabellen skal man (for at finde solens deklination) kun bruge tabel a og b.
Man starter med år, dato og nærmeste hele time i GMT(!). I eksemplet bruges 18. januar 1996 kl 03:30:35.
Ud fra dette findes nærmeste hele time - d.v.s. 18. januar 1996 kl 04.
I tabel a findes ud for indeværende år en korrektion. I skudår skal den øverste værdi bruges for månederne januar og februar, den nederste for de resterende måneder.
Korrektionen fra tabel a lægges til/trækkes fra GMT tid. Efter korrektioen får vi OT ("Orbit Time").
I eksemplet giver OT = GMT (nærmeste hele time) + korrektion fra tabel a
= 18. januar kl. 04 timer - 8 timer = 17. januar kl. 20.
Ud for denne dato i hovedtabellen findes deklinationen. I dette tilfælde 20° 51'. Samtidigt skal man notere sig forskellen til næste dags deklination - dette tal står til højre lidt under deklinationen. Bemærk fortegnet. Forskellen til nsæte dag er selvfølgelig er positiv når solens deklination er tiltagende (dvs. mellem forårsjævndøgn og sommersolhverv, og mellem efterårsjævndøgn og vintersolhverv) og negativ når den aftager. Dette tal skal bruges til en korrektion til deklinationen.
Forskellen mellem 17. og 18. januar er -12'.
I tabel b findes den sidste rettelse. Vi skal her se hvor meget af forskellen mellem d. 17. og d. 18 vi skal have med for at finde deklinationen kl. 20 d. 17. (diff) findes øverst i tabel b, og timetallet (h) findes i søjlerne. For diif = -12' og h = 20 fås rettelsen -10' (husk: rettelsen skal have samme fortegn som forskellen). rettelsen er i bueminutter.

Den endelige deklination bliver da 20° 51' - 10' = 20° 41'

Eksempel:
D. 23/2 2003 foretages målinger omkring kl 13 dansk tid. Dette svarer til kl. 12 GMT. Korrektionen i tabel a for år 2003 giver -1. Dette medfører OT = 23/2 kl 11. Deklinationen i hovedtabellen er 10°03' med forskel til næste dag på -22'. I tabel b slås op under diff = 22' og h = 11. Dette giver en korrektion på 10'.
Den endelige deklination er da 10 °03' - 10' = 9°53'.