Måling af længdegrad ved observation af solhøjden
Input til beregningerne

Breddegrad
Til beregningerne skal man bruge stedets breddegrad. Man kan enten på forhånd finde den på et kort eller ved (efter observationer) at bruge to af målingerne til ved "double-altitude"-metoden at finde bredden. (UNDER CONSTRUCTION).

Solens deklination
Solens deklination findes ved tabelopslag.

Refraktion
Refraktionen til målingerne findes ved tabelopslag.

Parallakse
Se under rettelser til højdemålingen.