geomat.dk : Opdagelser & navigation : De store opdagelser : Litteratur til historie

Litteratur, som kan anvendes i historieundervisningen


Download dette dokument i Word-format
Download dette dokument i pdf-format


Grundbog:

 • Hans Kurt Gade m.fl.: ”Europas vej.” Munksgaard 1997
  Kapitel 5: ”Da verden fik størrelse 1400-1800”, s. 162-199, handler om opdagelsernes forudsætninger, forløb og konsekvenser.
   

Kildesamlinger:

 • Flemming Kiilsgaard Madsen & Henrik Skovgaard Nielsen: ”Opdagelserne. Kulturmøder eller kultursammenstød?”. Munksgaard 1995.
  I forordet står bl.a.: ”Denne bog har til formål at belyse Europabegrebet set i forhold til de store opdagelsesrejser i perioden fra ca. 1400 til ca. 1700. Der bliver fokuseret på følgende problemstillinger: Europabegrebets opståen, europæerne og ’de andre’, opdagelsernes indflydelse på europæernes forestillingsverden, menneskeopfattelse og hverdag."
   

 • Thomas Ohrt: ”De store Opdagelser”. Systime 2001
  Denne bog indeholder baggrundsstof og kilder om spaniernes og portugisernes opdagelser samt om europæernes møde med fremmede kulturer.
   

Oversigtsværker:

 • Erik Kjersgaard & Troels Dahlerup: ”Europas ekspansion”. Politikens verdenshistorie  bd. 10. Kbh. 1984.
  Afsnittet ”Den store ekspansion”, s. 152-186 omhandler de spanske og portugisiske opdagelser – deres baggrund og forløb.
   

 • Arild Hvidtfeldt: ”Hinsides havene”. Politikens verdenshistorie bd.11. Kbh. 1984.
  Denne bog handler bl.a. om aztekerriget (s. 65-100) og inkariget ( s. 112-151).