geomat.dk : Opdagelser & navigation : De store opdagelser : Projektoplæg : Carsten Niebuhr og den danske ekspedition til den arabiske halvø

Carsten Niebuhr og den danske ekspedition til den arabiske halvø


Download dette dokument i Word-format
Download dette dokument i pdf-format


 
HISTORIE
 

-Problemformulering:

-Gør rede for baggrunden for Carsten Niebuhrs ekspedition 1761-1767 samt for ekspeditionens  formål og forløb.
-Analysér Carsten Niebuhrs syn på den kultur, han møder.
-Giv en vurdering af rejsens resultater.

-Fremstilling/grundbogsstof:

Carsten Niebuhr: Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande. Forlaget  Vandkunsten 1990, s.9-12, 15-21 

-Kildemateriale:

-Carsten Niebuhrs besøg hos imamen i Sana juli 1763. Carsten Niebuhr: Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande. Forlaget  Vandkunsten 1990, 430-434 

Supplerende litteratur:

-Jens Eising: Rejsen til Det Lykkelige Arabien. Århus Stiftstidende, den 16.4.2006
-Ole Feldbæk: Den lange fred 1700-1800. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 9. Kbh. 1990, s. 208, 213-215
-Thorkild Hansen: Det lykkelige Arabien. Gyldendal 1962/1994, s. 278-291.
-Jeg alene undkom. En film om Carsten Niebuhr. Danmark 1983. 42 min.
-Carsten Niebuhr: Rejsebeskrivelse fra Arabien og andre omkringliggende lande. Første bind. Forlaget Vandkunsten 1990, s. 24-25, 30-31, 434-448
-Barthold Georg Niebuhr: Carsten Niebuhrs liv. Forlaget Vandkunsten 2004, oversat af Anette Petersen efter Carsten Niebuhrs Leben, Kiel 1817, s. 10-42

  

 
MATEMATIK

Carsten Niebuhrs instrumenter og hans målinger til vands og til lands
 

Tekst

Grundlæggende oplysninger om astronomisk navigation
http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/astronomisk_navigation.htm Uddrag af Carsten Niebuhrs rejsebeskrivelse http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/kildetekster/Niebuhr_uddrag_09.htm
Tavle V fra Niebuhrs rejsebeskrivelse
http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/kildetekster/Tab_V.htm

Niebuhrs instrumenter
http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/Niebuhrs_instrumenter.htm Chapter Nine: Hands on Heaven’s Clock fra
Dava Sobel and William J. H. Andrewes: The illustrated Longitude.
Fourth Estate, London 1999. p.107 – 119.
(Samme i dansk oversættelse, men uden illustrationer:)  Kapitel 9: Visere på Himlens Ur fra Dava Sobel: Manden der målte længdegraden. Oversat af Svend Ranild. Borgen 1997. S. 101 – 113.
Erik Vestergaard: Astronomisk Navigation. Matematiklærerforeningen 1998. s.35 – 38 (Historien om længdegraden). (med i navigationspakken).

Baggrundsstof:
J. B. Hewson: A History of the Practice of Navigation. Glasgow 1951. p.231 – 238 (Longitude by Lunar Observations).

Instrumenter

Oktant / sekstant
 - beskrivelse af sekstant: http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/sekstant/plastiksekstant_beskriv.htm  og http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/sekstant/metalsekstant_beskriv.htm
Niebuhrs oktant:
http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/Niebuhrs_instrumenter.htm (Bemærk, at geomat endnu ikke har en generel beskrivelse af oktanten – søg selv oplysninger!)

Kunstig horisont

- beskrivelse:

http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/kunstig_ho/kunstig_horisont.htm
- historie:

http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/kunstig_ho/kunstig_horisont_historie.htm Niebuhrs astrolabium:
http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/Niebuhrs_instrumenter.htm . Niebuhr har brugt det som en slags teodolit (landmålingsredskab til at måle horisontale og vertikale vinkler).

Øvelser

Måling af bygningers højde ved hjælp af oktant / sekstant.
Måling af solhøjden ved hjælp af  oktant / sekstant. Benyt eventuelt kunstig horisont.

Teoretiske opgaver

Niebuhrs måling af Pompejussøjlens højde (http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/Niebuhr_pompejussoejlen.htm )
Niebuhrs måling af højden på obelisken i Heliopolis(http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/Niebuhr_obelisk.htm )
Redegørelse for Niebuhrs målinger på pyramider (se uddrag af Niebuhrs rejsebeskrivelse, s.222ff
Beskrivelse af Niebuhrs to medbragte vinkelmålingsinstrumenter.
Månedistancemetoden og Mayers ”månetavler”.

Produktkrav

Forarbejdet:
1) Redegørelse for de benyttede instrumenter og deres betydning og anvendelse på Niebuhrs rejse.
2) Rapport om de udførte øvelser (beskrivelse af øvelserne, måleresultater og udregninger)
3) Besvarelse af nogle eller alle de teoretiske opgaver. 

Produktet kan være en rapport eller en synopsis.