Måling af strømhastighed

Download dette dokument i Word-format.

Download dette dokument i pdf-format.


 

OPMÅLINGSØVELSE 5:

 

Måling af strømhastighed

 

Der anvendes indtil 4 landmålerstokke, vinkelprisme, målebånd, stopur, plasticflaske og lang snor eller nogle appelsiner.

 

  • To landmålerstokke placeres i henholdsvis B og C, så sigtelinjen imellem dem er parallel med kanalen. I stedet for landmålerstokke kan man benytte to af de allerede eksisterende lampestandere.

  • En landmålerstok placeres i A, så at AB er vinkelret på BC; dette gøres ved hjælp af vinkelprismet.

  • På samme måde placeres en landmålerstok i D, så at DC er vinkelret på BC.

  • Mål afstanden Ds mellem A og D og mellem B og C.

  • Bind en plasticflaske på en snor eller fiskesnøre (vær sikker på at flasken ikke løsriver sig fra snoren); der skal fyldes så meget vand i flasken, at den lige netop kan flyde i overfladen. Eller alternativt: anvend en appelsin – en sådan kan netop flyde i vandoverfladen og den forårsager ingen skade eller forurening.

  • Flasken (med snor i) eller appelsinen (uden snor) kastes ud i kanalen et stykke før den første sigtelinje DC.

  • Med et stopur bestemmes den tid Dt, det tager flasken at flyde mellem de to sigtelinjer DC og AB.

  • Flasken hales i land igen ved hjælp af snoren.

  • Strømhastigheden v = Ds/Dt kan nu beregnes.

  • Vandhastigheden beregnes flere steder på tværs af kanalen. Flasken/appelsinen kastes ud fra begge bredder.