Opgave 1 - Øen i søen. Analytisk løsning (4):
 
Der kan nu let sættes koordinater på punkterne A, B, C og H som vist på figuren.
De to linjer gennem C og A og gennem B og A benævnes henholdsvis l og m. Vi kan nu direkte aflæse deres hældningskoefficienter: og  .
Da vi kender de to linjers skæringspunkter med 2.aksen kan vi opstille deres ligninger:
l:   
m:  .
Da punktet  ligger på begge linjer får vi (=0),
hvoraf vi kan få (ved at gange igennem med h og sætte uden for parentes):
, som så giver formlen for øens højde:
 
Ved at udnytte, at kan vi ved indsættelse af udtrykket for alfa ligeledes finde formlen for øens afstand:
 
Tilbage til indgang Tilbage til opgave 1 Tilbage til løsningsmetoder for opgave 1 Videre til opgave 2