Løsning ved hjælp af rektangler og gnomonsætningen - udledning af formlerne:
 

Da de blå rektangler har samme areal, får vi .
Da de gule rektangler har samme areal, får vi .
Af den sidste ligning fås umiddelbart , og dermed at øens højde er .

Ved at indsætte det netop fundne udtryk for x i den første ligning og forkorte h væk, får vi .
Dermed er begge opgavens formler verificeret.
 
 
Tilbage til indgang Tilbage til løsningsmetoder for opgave 1 Tilbage til opgave 1 Videre til opgave 2