Trigonometrisk løsning af opgave 1 - Øen i søen (5):

Ved hjælp af den lyseblå retvinklede trekant er det nu let at bestemme de to kateter, idet vi kender hypotenusen AC og vinklen u. Der gælder nemlig 
Dermed får vi til bestemmelse af de ubekendte x og y:

  og .

Oversigt over alle figurerne vedrørende trigonometrisk løsning
 
Tilbage til indgang Tilbage til opgave 1 Tilbage til løsningsmetoder for opgave 1 Videre til opgave 2