geomat.dk : Opdagelser & navigation : De store opdagelser : Projektoplæg : Den danske trekanthandel i 1600- og 1700-tallet

Den danske trekanthandel i 1600- og 1700-tallet


Download dette dokument i Word-format
Download dette dokument i pdf-format


 
HISTORIE 
 

-Problemformulering:

-Gør rede for trekanthandelen mellem Danmark, Guldkysten og Dansk Vestindien
-Foretag en analyse af europæernes syn på slaverne.
-Giv en vurdering af årsagerne til slaveriets ophævelse

-Fremstilling/grundbogsstof:

-Leif Calundann Larsen m.fl.: Danskernes slaver. Kolonisation og slavehandel ca. 1650-1850.
 Pantheon 2003, s. 6-16
 

-Kildemateriale:

-Leif Calundann Larsen m.fl.: Danskernes slaver. Kolonisation og slavehandel ca. 1650-1850.
 Pantheon 2003, s. 79-82
 

Supplerende litteratur:

-Heino Døygaard: Danmarks fjerne kolonier i syd og nord. Gyldendal 2002, s. 9-23, 44-58.
-Ole Feldbæk: Den lange fred 1700-1800.Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bd. 9, Kbh.
 1990, s. 159-179, 290-302, 306-307
-Leif Calundann Larsen m.fl.: Danskernes slaver. Kolonisation og slavehandel ca. 1650-1850.
 Pantheon 2003, s. 48-58
-Per Nielsen (red.): Fra slaveri til frihed. Det dansk-vestindiske slavesamfund 1672-1850.
 Nationalmuseet. Pantheon 2003.
-Slavernes spor. DR2 2005: 1. Søvej til helvede. 2. Kongens skatmester. 3. Den magnetiske guldkyst . 3 x 28 min.
-Johnny Thiedecke: Europa i opbrud 1453-1799. Pantheon, s. 100-101, 106-111 

  

 
MATEMATIK

Navigation i den danske orlogs- og handelsflåde i 1600- og 1700-tallet
 

Tekst

Grundlæggende oplysninger om astronomisk navigation
http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/astronomisk_navigation.htm
Bestikregning http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/bestikregning.htm
”Platte og voksende kort” og breddecirklernes størrelse

http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/platte_voxende.htm
Om konstruktion af voksende kort http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/voxkort_konstr.htm
Grodtschillings håndskrevne navigationsbog fra 1795. Kap. 8: Om Poli Høyden at kunne beregne. http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/kildetekster/navig_bog_08.htm
Grodtschillings håndskrevne navigationsbog fra 1795. Kap. 22 Eks. I: Om det platte Kaarts Seilads i nogen Cours imellem Syd eller Nord, Ost eller Vest. http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/opdagelser/projektoplaeg/navig_bog_22_eks1.htm
 

Baggrundsstof:
Ole Degn og Erik Gøbel: Skuder og kompagnier. Dansk søfarts historie, 2, 1588 – 1720. Gyldendal 1997. s.76 – 85, s.161 – 164. Illustrationer s. 77, 133 og 151.
Ole Feldbæk: Storhandelens tid. Dansk søfarts historie, 3, 1720-1814.
Gyldendal 1997,
s. 162 – 192, især illustrationer s. 165, 167, 170 og 192.

J. B. Hewson: A History of the Practice of Navigation. Glasgow 1951. p.29 – 34 (The Plane Chart, The Mercator Chart).
Alan Stimson and Christopher St.John Hume Daniel: The Cross Staff, Historical Development and Modern Use, London 1977  (med I navigationspakken)

Instrumenter

Jakobsstav
 - beskrivelse: http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/jakobsstav/jakobsstav_beskriv.htm
 - historie: http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/jakobsstav/jakobsstav_historie.html

Daviskvadrant
 - beskrivelse: http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/daviskvadrant/daviskvadrant_beskriv.htm
 - historie: http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/daviskvadrant/daviskvadrant_historie.htm

Oktant / sekstant

 - beskrivelse af sekstant: http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/sekstant/sekstant_plastik.htm  og http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/sekstant/sekstant_metal.htm
(Der er endnu ingen beskrivelse af oktant på geomat – søg selv oplysninger!)

Kunstig horisont

- beskrivelse:

http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/kunstig_ho/kunstig_horisont.htm
- historie:

http://www.geomat.dk/opdagelser_og_navigation/instrumenter/kunstig_ho/kunstig_horisont_historie.htm

Øvelser

Måling af solhøjde med daviskvadrant og evt. også med jakobsstav.
Måling af polarstjernens højde med jakobsstav.
Måling af solhøjde med oktant /sekstant. Benyt eventuelt kunstig horisont.
I tilfælde af dårligt vejr: Vinkelmåling på landjorden med jakobsstav og sekstant.

Teoretiske opgaver

Bestemmelse af geografisk bredde ved hjælp af Nordstjernen.
Bestemmelse af geografisk bredde ved hjælp af Solen.
Beskrivelse af bestikregning og forklaring af eksempel fra Grodtschillings navigationsbog.
Forklaring af forskellen på ”platte” og ”voksende” kort og hvorledes et voksende kort konstrueres.

Produktkrav

Forarbejdet:
1) Redegørelse for de benyttede instrumenter og deres betydning og anvendelse.
2) Rapport om de udførte øvelser (beskrivelse af øvelserne, måleresultater og udregninger)
3) Besvarelse af nogle eller alle de teoretiske opgaver. 


Produktet
kan være en rapport eller en synopsis.